Pure Health

Osteopathie

Osteopathie is een behandelmethode gericht op klachten die ontstaan uit storingen in de beweeglijkheid van weefsels in het lichaam (bot, wervel, gewricht, spier, orgaan, fascia). Een verminderde beweeglijkheid van deze weefsels veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding in deze weefsels. Zo geraakt het lichaam uit evenwicht wat kan leiden tot allerlei klachten. 

Osteopathie gaat bij de behandeling uit van het zelfhelende vermogen van ons lichaam. Ons lichaam tracht voortdurend een ideale balans te behouden. Als deze balans verstoord wordt, kan dit leiden tot kwalen of ziektes die zich kunnen aandienen in een zowel acute als chronische vorm. 

Osteopaten zijn opgeleid om de oorzaken van een verstoorde balans in het lichaam te vinden en manueel te behandelen zodat het zelfhelende vermogen geactiveerd en geoptimaliseerd wordt. Osteopathie baseert zich hierbij op anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie, … 


Principes osteopathie

1. Het belang van de bloedvaten (arterial rule) 
Levend weefsel moet continu verzorgd worden zodat zelfregulatie mogelijk blijft. Deze verzorging gebeurt door het bloed en de lymfe. Stilstaand water wordt troebel en is een bron van besmetting. Dit is ook zo in ons lichaam. Wordt de circulatie in ons lichaam belemmerd, dan wordt het weefsel ziek. De belemmering wordt gezocht in spanningen van spieren, fascia's, ligamenten, blokkades van gewrichten, verminderde beweeglijkheid van organen, …

2. De structuur van een weefsel bepaalt de functie ervan en omgekeerd 
Een verandering van functie zal een aanpassing vragen van de structuur en omgekeerd zal een verandering van de structuur uiteindelijk een verandering van het functioneren met zich meebrengen.

3. Het zelfrefulerend vermogen van het lichaam 
Onze gezondheid is een vorm van dynamisch evenwicht. Ons lichaam bezit zelfgenezende krachten en heeft ook de eigenschap om zichzelf te verdedigen. Er zijn duizenden situaties denkbaar waardoor ons lichaam uit evenwicht kan worden gebracht. Onze zelfregulerende krachten kunnen echter via talloze mechanismen, reflexen en chemische processen het organisme vanuit zijn ‘zieke' toestand weer naar gezondheid brengen. Dit vermogen om - tot op zekere hoogte - zichzelf te genezen of om zich soms heel ingenieus aan te passen aan iets wat de gezondheid aantast (trauma, ziekte,…) is uiteraard begrensd. Het stimuleren of laten reactiveren van dit wonderlijke vermogen vormt het aangrijpingspunt voor osteopathie.

4. De mens als geheel
In het lichaam is alles voortdurend in beweging en elke beweging is verbonden met een andere beweging. 
Het menselijk organisme vormt een ondeelbare eenheid en kan alleen als eenheid functioneren. In ons lichaam zorgen de fascia's (dunne bindweefselvliezen) voor deze eenheid. Ze hebben contact met elkaar, gaan in elkaar over en vormen als het ware één grote lichaamsfascia. Deze fascia's vormen in de osteopathie één van de verklaringen waarom een bewegingsverlies op een welbepaalde plaats in ons lichaam tot symptomen kan leiden op een totaal andere plaats.

Ontstaan osteopathie

Osteopathie is een samenvoeging van de twee Griekse woorden ‘osteon' en ‘pathos'. ‘Osteon' betekent weefsel, de meest dichte vorm van weefsel is ‘os' wat bot betekent. ‘Pathos' betekent gevoel. In de osteopathie gaat het dus om het voelen van de (beweging van de) weefsels.

De grondlegger van de osteopathie was de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917). Still was een klassiek geschoolde arts. Hij verloor zijn jonge vrouw, zijn twee natuurlijke kinderen en een geadopteerd kind aan encephalitis (ontsteking van het hersenweefsel door een virus of bacterie). Deze gebeurtenis zette Still aan om op zoek te gaan naar meer.

Hij combineerde zijn medische kennis met zijn eigen nieuwe inzichten. Zo kwam hij tot het inzicht dat alle lichaamsweefsels een zekere mate van beweging behoren te vertonen en dat verlies van deze beweeglijkheid een nadelige invloed heeft op de gezondheid. Hij ontwikkelde een manier om met zijn handen weefsels met een verminderde beweeglijkheid te kunnen opsporen. Met speciale handelingen herstelde hij de beweeglijkheid om zo een genezend effect op het lichaam uit te oefenen. Deze manier van behandelen was toen, en is nu nog steeds, revolutionair omdat het lichaam wordt aangezet tot zelfgenezing op een ogenschijnlijk eenvoudige en subtiele wijze.

Onderzoek-behandeling

Voor diagnostiek en behandeling richt de osteopaat zich op drie te onderscheiden lichaamssystemen die elkaar beïnvloeden:

Het pariëtale systeem 
Dit is het bewegingsapparaat gevormd door botten, spieren, pezen, ligamenten, gewrichten, wervels,…

Het viscerale systeem 
Dit zijn de inwendige organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen.

Het craniosacrale systeem
Dit is het meest subtiele systeem. Het omvat de schedel, het bekken, de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de hersenvliezen, en het centrale zenuwstelsel.

-> Anamnese

Aan de behandeling gaat een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) vooraf. Er wordt gevraagd naar uw klachten, maar ook naar uw algehele gezondheid. Hoe functioneert u in het algemeen? Welke behandelingen heeft u al ondergaan,…? Zo krijgt de osteopaat een totaalbeeld van u als patiënt.

Allerlei voorvallen en traumata laten hun ‘sporen' in de weefsels na. Bewegingsverlies kan bijvoorbeeld ontstaan na een val, een infectie, een operatie,…

Het is ook belangrijk te weten dat een voorval dat jaren geleden heeft plaatsgevonden toch de oorzaak kan zijn van allerlei klachten waar u nu last van heeft. Klachten keren vaak terug als de oorzaak niet wordt aangepakt.

Indien u in het bezit bent van bijkomende onderzoeksresultaten (RX, CT-scan, MRI, bloedtest,…) is het goed deze mee te brengen. Dit kan nuttige informatie opleveren voor uw osteopaat.

-> Onderzoek

Na de anamnese onderzoekt uw osteopaat uw lichaam van kop tot teen. Hierbij gebruikt hij enkel en alleen zijn handen om bewegingsverliezen op te zoeken.

Uw osteopaat richt zich op alle drie genoemde lichaamssystemen (pariëtale, viscerale en craniosacrale systeem) omdat een storing in het ene systeem altijd invloed heeft op het andere systeem. De harmonie tussen deze systemen is dus van vitaal belang om het zelfgenezend vermogen van ons lichaam zo optimaal mogelijk te houden.

-> Behandeling

Bij de behandeling worden ook enkel en alleen de handen gebruikt om via directe of indirecte technieken de beweeglijkheid van alle weefsels, gewrichten of organen te herstellen. Deze technieken kunnen zowel manipulaties, mobilisaties, muscle energy techniques, positional release, Jones, listenings,… zijn. De aanpak van de behandeling kan dus variëren van heel subtiel tot stevig, waarbij de patiënt altijd gerespecteerd wordt!

Naast de behandeling zelf zal uw osteopaat u trachten inzicht te geven in het ontstaan van uw klachten. Indien nodig geeft hij adviezen met betrekking tot uw voedings- en leefgewoonten. Zo kunt u zelf uw steentje bijdragen bij het streven naar een vitale gezondheid.

Reacties op de behandeling

Na een behandeling moet u uw lichaam tijd gunnen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit zoeken naar een nieuw evenwicht kan gepaard gaan met vermoeidheid, verergeren van symptomen, grieperig gevoel, pijn op andere plaatsen, koude/warmte sensatie, emotionele reacties, … Dit is een normale reactie van uw lichaam waarover u zich geen zorgen hoeft te maken. Bij twijfel contacteer dan eerst uw osteopaat!

Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 3 à 5 behandelingen vaak voldoende. Voor hardnekkige of langdurig bestaande klachten kunnen meerdere behandelingen nodig zijn om tot een volledig herstel te komen.

Omdat u uw lichaam na een behandeling tijd moet gunnen om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van ± 1 week tot 4 à 6 weken of soms zelfs nog langer.

-> Preventie

Om er voor te zorgen dat uw lichaam zijn gezond evenwicht kan bewaren, raden wij aan om 3 à 4-maandelijks langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet u ook uw lichaam goed onderhouden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot u in panne valt !!

Indicaties

Een volledige lijst met alle mogelijke indicaties is onmogelijk. Wanneer u twijfelt of osteopathie iets voor u kan betekenen, aarzel dan niet om mij te contacteren.

Er zijn ook klachten die een osteopaat niet of onvoldoende kan verhelpen. Om tot een goed resultaat te komen is het soms nodig om samen te werken met andere disciplines. Een goede osteopaat weet wat hij kan, maar ook wat hij niet kan. Indien nodig zal de patiënt worden doorverwezen naar de huisarts of een andere discipline.

Volwassenen

 • Acute en chronische rug- en nekklachten (discushernia, staartbeenpijn, ischias, ‘het verschot',…)
 • Uitstralende pijn in arm of been, slapende handen, tintelende vingers,…
 • Whiplash en andere posttraumatische klachten
 • Peesaanhechtingsproblemen (tennis/golfelleboog, achillespees, …)
 • Pijn, stijfheid en/of bewegingsbeperking in heup, knie, voet, schouder, elleboog en handen
 • Bekkeninstabiliteit
 • Begeleiding tijdens en na zwangerschap
 • Sportblessures: terugkerende tendinitis, krampen, verstuikingen, …
 • Reumatische aandoeningen
 • Hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn, sinusitis, …)
 • Sinusitis
 • Maag-darmproblemen (constipatie, maagpijn, zuurbranden, opgeblazen gevoel, spastisch colon,…)
 • Algemene klachten na operaties (littekenvorming, verklevingen)
 • Fibromyalgie
 • Menstruatiestoornissen
 • Duizeligheid
 • Kaakgewrichtproblemen
 • Vitaliteitsproblemen: (chronische) vermoeidheidsproblemen, slaapstoornissen, concentratieproblemen
 • Klachten waarvan men zegt: "Daar moet je mee leren leven!”
 • Preventie

Baby's, kleuters en kinderen

Kinderen hebben een enorm potentieel!! Eén van onze belangrijkste taken als osteopaat is om dit potentieel zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat het kind zich in optimale omstandigheden kan ontwikkelen.
Kinderen verschillen sterk van volwassen en dit zowel op fysiek als mentaal vlak. Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber. Als er een probleem optreedt in één van de facetten van de ontwikkeling, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraagt dan ook zijn eigen, unieke benadering.

Baby's

 • Aanrakingsproblemen, vooral aan hals en hoofdje
 • Asymmetrie van de schedel of het gezicht
 • Voorkeurshouding of dwangstand van het lichaam of het hoofdje
 • Huilbuien, angst, onrust
 • Neus-, keel- en oorproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Spijsverteringsklachten: reflux, darmkrampen, stoelgangproblemen,…
 • Klachten door/na een val
 • KISS-syndroom

Kleuters/Kinderen

 • Ademhalingsmoeilijkheden zoals sinusitis, astma
 • Allergieën
 • Concentratie-, gedrags- en leerproblemen
 • Hoofdpijn, migraine
 • Houdingsafwijkingen zoals asymmetrie, scoliose
 • KIDD-syndroom
 • Motorische achterstand
 • Neus-, keel- en oorproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Spijsverteringsklachten: constipatie, buikpijn,…
 • Voor, tijdens of na een orthodontische behandeling
 • Zindelijkheidsproblemen

FAQ

Wordt osteopathie terugbetaald?

Ja. Behandelingen bij een professioneel osteopaat worden door de meeste ziekenfondsen terugbetaald. Voor meer info: www.professioneleosteopaten.be


Wat betekent D.O.?

D.O. betekent ‘Diploma in Osteopathy'. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen. D.O. staat garant voor een goede en degelijk opgeleid osteopaat.


Is osteopathie een beschermd beroep?

Spijtig genoeg kan en mag iedereen zich osteopaat noemen. Dit geldt echter niet voor de toevoeging D.O..
Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen (Diploma in Osteopathy).


Moet u in osteopathie geloven om geholpen te kunnen worden?

Osteopathie is gebaseerd op anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, … 
Een osteopaat gebruikt deze kennis op een functionele manier.

Osteopaten werken vaak op plaatsen in het lichaam waar de patiënt geen klachten heeft. Dit is voor de patiënt niet altijd even evident. Ook de subtiele manier van werken, wekt bij sommige patiënten soms vragen op. De osteopaat zal tijdens of na de behandeling op een zo duidelijk mogelijke manier uitleggen wat hij doet of gedaan heeft. Zo krijgt de patiënt zelf inzicht en vertrouwen in het hele gebeuren.

Na enkele behandelingen (vaak ook al na de eerste behandeling) zal u voelen wat osteopathie met uw lichaam doet.
Er in geloven is dus zeker geen voorwaarde voor het welslagen van de behandeling.


Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 3 à 5 behandelingen vaak voldoende. Voor hardnekkige of reeds langdurig bestaande klachten kunnen meerdere behandelingen nodig zijn om tot een volledig herstel te komen.

Omdat u uw lichaam na een behandeling tijd moet gunnen om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van ± 1 week tot 4 à 6 weken of soms zelfs nog langer.


Werkt osteopathie preventief?

Ja. Om er voor te zorgen dat uw lichaam zijn gezond evenwicht kan bewaren, raden wij aan om 3 à 4-maandelijks langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet u ook uw lichaam goed onderhouden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot u in panne valt!!


Is een osteopaat een ‘kraker'?

Soms is het nodig om een ‘vastzittende' wervel of een gewricht vrij te maken door middel van een manipulatie. Hierbij hoort men meestal een knappend of krakend geluid.

Een osteopaat is opgeleid om dit op een veilige en efficiënte manier te doen en dit gebeurt ook altijd met respect voor de patiënt zelf.

Een osteopaat doet echter meer dan alleen maar 'kraken'. Naast het pariëtale systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,…) worden ook het viscerale (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacrale (schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel) systeem onderzocht en indien nodig behandeld.


Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie?

Chiropraxie is ontstaan uit de osteopathie. Chiropraxie behandelt vooral de wervelkolom d.m.v. manipulaties.

Manuele therapie is een onderdeel van osteopathie. Manuele therapeuten zoeken enkel bewegingsverliezen in het bewegingsapparaat (botten, spieren, gewrichten,…).

Kinesitherapie houdt zich voornamelijk bezig met revalidatie en lokale behandeling.

Osteopathie zoekt naar de oorzaak van het probleem, onderzoekt en behandelt daarvoor drie lichaamssystemen: het pariëtale systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,…), het viscerale systeem (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten, en zenuwen) en het craniosacrale systeem (de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel).

Een osteopaat benadert de patiënt op een holistische wijze en werkt enkel met zijn handen.


Is een doktersvoorschrift nodig?

Neen. Om een afspraak te maken bij een professioneel osteopaat heeft u geen doktersvoorschrift nodig.
De osteopaat neemt indien nodig zelf contact op met uw arts.

Maak een afspraak


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x