Wordt osteopathie terugbetaald?

Ja. Behandelingen bij een professioneel osteopaat worden door de meeste ziekenfondsen terugbetaald. Voor meer info: www.professioneleosteopaten.be


Wat betekent D.O.-M.R.O.B.?

D.O. betekent ĎDiploma in Osteopathy'. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen. D.O. staat garant voor een goede en degelijk opgeleid osteopaat.

M.R.O.B. staat voor ĎMember of the Registry of Osteopathy Belgium'. Het Register voor Osteopaten van BelgiŽ (R.O.B.) registreert de erkende osteopaten met een D.O.-diploma en kent hen de beschermde M.R.O.B.-titel toe. Alleen D.O.-gediplomeerden met een degelijke opleiding en een sluitende verzekering worden tot de vereniging toegelaten.


Is osteopathie een beschermd beroep?

Spijtig genoeg kan en mag iedereen zich osteopaat noemen. Dit geldt echter niet voor de toevoeging D.O.-M.R.O.B.. Na het succesvol afronden van een opleiding in de osteopathie en het indienen van een thesis kan men de graad D.O. behalen (Diploma in Osteopathy).

Het Register voor Osteopaten van BelgiŽ (R.O.B.) registreert enkel de erkende osteopaten met een D.O.-diploma en kent hen de beschermde M.R.O.B.-titel toe (Member of the Registry of Osteopathy Belgium).


Moet u in osteopathie geloven om geholpen te kunnen worden?

Osteopathie is gebaseerd op anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, Ö
Een osteopaat gebruikt deze kennis op een functionele manier.

Osteopaten werken vaak op plaatsen in het lichaam waar de patiŽnt geen klachten heeft. Dit is voor de patiŽnt niet altijd even evident. Ook de subtiele manier van werken, wekt bij sommige patiŽnten soms vragen op. De osteopaat zal tijdens of na de behandeling op een zo duidelijk mogelijke manier uitleggen wat hij doet of gedaan heeft. Zo krijgt de patiŽnt zelf inzicht en vertrouwen in het hele gebeuren.

Na enkele behandelingen (vaak ook al na de eerste behandeling) zal u voelen wat osteopathie met uw lichaam doet.
Er in geloven is dus zeker geen voorwaarde voor het welslagen van de behandeling.


Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Het aantal behandelingen wordt voornamelijk bepaald door de ernst van de klachten. Voor recente letsels zijn 3 ŗ 5 behandelingen vaak voldoende. Voor hardnekkige of reeds langdurig bestaande klachten kunnen meerdere behandelingen nodig zijn om tot een volledig herstel te komen.

Omdat u uw lichaam na een behandeling tijd moet gunnen om een nieuw evenwicht te zoeken, varieert de tijd tussen 2 behandelingen van Ī 1 week tot 4 ŗ 6 weken of soms zelfs nog langer.


Werkt osteopathie preventief?

Ja. Om er voor te zorgen dat uw lichaam zijn gezond evenwicht kan bewaren, raden wij aan om 3 ŗ 4-maandelijks langs te komen voor een preventieve controle. Net zoals uw wagen moet u ook uw lichaam goed onderhouden. Uw lichaam is uw voertuig, verzorg het goed en wacht niet tot u in panne valt!!


Is een osteopaat een Ďkraker'?

Soms is het nodig om een Ďvastzittende' wervel of een gewricht vrij te maken door middel van een manipulatie. Hierbij hoort men meestal een knappend of krakend geluid.

Een osteopaat is opgeleid om dit op een veilige en efficiŽnte manier te doen en dit gebeurt ook altijd met respect voor de patiŽnt zelf.

Een osteopaat doet echter meer dan alleen maar 'kraken'. Naast het pariŽtale systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,Ö) worden ook het viscerale (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en het craniosacrale (schedel en wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel) systeem onderzocht en indien nodig behandeld.


Wat is het verschil tussen osteopathie, manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie?

Chiropraxie is ontstaan uit de osteopathie. Chiropraxie behandelt vooral de wervelkolom d.m.v. manipulaties.

Manuele therapie is een onderdeel van osteopathie. Manuele therapeuten zoeken enkel bewegingsverliezen in het bewegingsapparaat (botten, spieren, gewrichten,Ö).

Kinesitherapie houdt zich voornamelijk bezig met revalidatie en lokale behandeling.

Osteopathie zoekt naar de oorzaak van het probleem, onderzoekt en behandelt daarvoor drie lichaamssystemen: het pariŽtale systeem (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,Ö), het viscerale systeem (organen met hun fascia, bloedvaten, lymfevaten, en zenuwen) en het craniosacrale systeem (de schedel en de wervelkolom met daarin het hersenvocht, de vliezen en het centraal zenuwstelsel).

Een osteopaat benadert de patiŽnt op een holistische wijze en werkt enkel met zijn handen.


Is een doktersvoorschrift nodig?

Neen. Om een afspraak te maken bij een professioneel osteopaat heeft u geen doktersvoorschrift nodig.
De osteopaat neemt indien nodig zelf contact op met uw arts.