Osteopathie is een behandelmethode gericht op klachten die ontstaan uit storingen in de beweeglijkheid van weefsels in het lichaam (bot, wervel, gewricht, spier, orgaan, fascia). Een verminderde beweeglijkheid van deze weefsels veroorzaakt een verstoorde doorbloeding en/of zenuwgeleiding in deze weefsels. Zo geraakt het lichaam uit evenwicht wat kan leiden tot allerlei klachten.

Osteopathie gaat bij de behandeling uit van het zelfhelende vermogen van ons lichaam. Ons lichaam tracht voortdurend een ideale balans te behouden. Als deze balans verstoord wordt, kan dit leiden tot kwalen of ziektes die zich kunnen aandienen in een zowel acute als chronische vorm.

Osteopaten zijn opgeleid om de oorzaken van een verstoorde balans in het lichaam te vinden en manueel te behandelen zodat het zelfhelende vermogen geactiveerd en geoptimaliseerd wordt. Osteopathie baseert zich hierbij op anatomie, fysiologie, neurologie, pathologie,

Jo Lavrysen is als professioneel osteopaat ook terug te vinden op: www.professioneleosteopaten.be